Előszó a programhoz

 

A drogok gyorsan terjednek nálunk, azonban a segítség lassan, vagy egyáltalán nem érkezik. A megfelelő gyógykezelés, a rehabilitáció, a megelőzés, és a társadalom drogellenes és ifjúságvédő mozgósítása gyerekcipőben jár. 1989 előtt még lehetett mentség az, hogy a politika igyekszik elfedni a jelenséget, nem akar tudomást venni róla. Ma már szabadok vagyunk, sorsunk, és gyermekeink sorsa saját kezünkben van. Sajnos ma úgy látszik, hogy a legutóbbi évekig nem tettünk eleget az ügy érdekében. Mindenki arra vár, hogy új, korszerűbb és hatékonyabb drogellenes programok induljanak el. Cégünk ismeri a drogterjesztők módszereit, és a különböző drogok fogyasztásának körülményeit. Ezen kívül munkatársaink Budapesten és környékén, valamint a Balaton környékén lévő szórakozóhelyeken őrző-védő szolgálatot látnak el, így ismerik a szóban forgó egyéneket. Ezért hatékonyabban tudunk fellépni a kábítószer-terjesztés ellen. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy módszerünk egyénre szabott, mi nem tudunk tömegeket gyógyítani vagy rehabilitálni. De úgy gondoljuk, hogy ha már egy-két megmentett fiatalt tudhatunk a magunkénak, akik ezután teljes életet élhetnek, már az is hatalmas eredmény.

 

Ennek az új módszernek a megértéséhez először meg kell ismernünk a drogterjesztők (dealerek) szokásait, terjesztési módszereit, és a fogyasztókkal való kapcsolatrendszerüket. Ezek a szokások függenek a drog fajtájától (könnyű vagy kemény), és a társadalmi helyzettől.

A nehéz drogok esetében például a beszerzés egy vagy két terjesztőn keresztül történik, szinte mindig ugyanazon időben és helyen. A rendszeresség majdnem biztosra vehető a testi – lelki függőség okozta rosszullét miatt.

A marihuánát a könnyű drogok közé sorolják, de rendszeres fogyasztása pszichikai függőséget okoz. Ezért a beszerzés folyamata megegyezik a kemény drogokéval.

Az úgynevezett könnyű drogok esetében (ecstasy, speed, ketamin) egészen más a helyzet. Bár itt is találkozhatunk állandó terjesztővel, ám az esetek nagy részében a beszerzés alkalomszerű (leginkább szórakozóhelyeken történik).

 

 

 

A program

 

Ez a program elsősorban kis- és fiatalkorúakra specializálódik, mivel a felnőttek esetében nem végezhetünk megfigyeléseket az érintett tudta nélkül. Ez a személyiségi jogok megsértése miatt van így.

Első lépésben tisztáznunk kell, hogy a fogyasztó milyen szert használ, mert ez fontos szerepet játszik az egyénre szabott program kidolgozásában. Teljes környezettanulmány szükséges a fogyasztó körül élő legközelebbi hozzátartozókról, és a vele kapcsolatban levőkről is (ez később fontos lesz). Tisztáznunk kell a megbízóval, hogy a fogyasztó titkolja – e a fogyasztást, vagy nyíltan vállalja. Amennyiben titkolja, akkor milyen jelek utalnak a fogyasztásra. Íme egy pár példa:

 

-          Alufólia darabkák, furcsán hajtogatott pakettek

-          Ismeretlen tabletták, porok, fű

-          Injekciós tű, érszorító

-          Feltűnően vörös szem

-          Napszemüveg feleslegesnek tűnő használata

-          Beesett, hamuszürke arc

-          Ismeretlen eredetű tűszúrások

-          Túl szűk, vagy túl tág pupilla

-          Szájszárasság, orrfolyás

-          Étvágytalanság, fogyás

-          Túlzott érzékenység a külső ingerekre

-          Idegesség, szorongás

-          Indokolatlan fáradtság

-          Dühkitörések

stb.

 

Ha ehhez hasonló tünetekkel találkozunk, vagy csak valamelyikkel a sok közül, még mindig nem lehetünk biztosak abban, hogy gyermekünk vagy hozzátartozónk drogfogyasztó.

Itt lép be cégünk és programunk első része, hogy a megfigyelt tudta nélkül nyál -, vér - vagy hajmintából kimutatjuk, hogy fogyasztott – e drogot.

 

Pozitív eredmény esetén személyre szabottan dolgozzuk ki a legmegfelelőbb technikát, azzal a szándékkal, hogy a fogyasztó tudta és sérülése nélkül környezetének azon részét távolítjuk el mellőle, amely rossz hatást gyakorol rá.

Ezért ez az új módszer a fogyasztót nem szakítja ki környezetéből, hanem a környezetnek a fogyasztóra gyakorolt hatását igyekszik teljes mértékben megszűntetni.

Cégünknél dolgozó, és a cégünkkel szorosan együttműködő magánnyomozók biztosítékot szolgáltatnak arra, hogy a fogyasztó a környezettanulmány alatt nem fog semmilyen külső változást érzékelni a szokásos életvitelében. Mialatt a fogyasztó környezetét vizsgáljuk (min. 2 hét), szinte biztos, hogy a terjesztő felbukkan. Kemény drogok terjesztőinél tudni kell, hogy kialakult vevőkörrel rendelkeznek, melyen a legritkább esetben változtatnak. E vevőkör feltérképezése után cégünk munkatársai megkezdik a fogyasztó elválasztását a terjesztőtől. Ezek a munkatársaink itthoni elit egységeknél szolgáltak, valamint külföldi elit egységek kiképzésében vettek részt. 

 

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy mi nem rendőrök vagyunk, mivel a ma hatályban lévő jogszabályok szerint nem vagyunk kötelesek jelenteni sem a drogfogyasztást, sem az árusítást. Az ügyfél érdekeinek védelmében mi ezt nem is tesszük

 

Ez azért is fontos, mivel a drogfogyasztás ma Magyarországon bűncselekménynek számít. Ezért börtönbüntetéssel sújtható, de minimum priusszal jár.

Ezzel megtörheti egy fiatal ember életét, és igen negatívan kihat a jövőjére nézve.

 

A könnyű drogok, illetve az alkalmi fogyasztók esetében nagyobb áttekintésre van szükség, mivel a fogyasztó nem egy állandó terjesztővel áll kapcsolatban, hanem általában szórakozóhelyektől függően mindig mással. Itt nem elég a terjesztő elijesztése. Ebben az esetben a fogyasztó környezetében lévő, és a rá erős hatást gyakorló emberek megfigyelése szükséges. Ezen a ponton lépnek be programunkba azok az orvosok, pszichiáterek, akik javasolni tudnak más elfoglaltságokat, melyek a családot is bevonják. Erre azért van szükség, hogy a hirtelen elmaradt „barátokat” pótolja.

Mivel cégünk személy – és objektumvédelemmel is foglalkozik, nagyon sok sportolót alkalmazunk, saját rendezvényeink, versenyeink vannak. Ezek alternatívát nyújtanak a drogról éppen leszokó fiatalok számára szabadidejük eltöltésére. Ezen kívül kapcsolatban vagyunk más drogprevenciós alapítványokkal, ahol szakemberek foglalkoznak a leszokóban lévőkkel.

 

 

Cégfelépítés

 

Cégünk munkatársai, akik speciális feladatokat végzik, mindvégig titokban maradnak. Kizárólag a megbízást adó személlyel állnak kapcsolatban, és csak ő ismerheti őket. Kizárólag vele tartják a kapcsolatot, őt tájékoztatják. A megbízás tartalmaz egy titoktartási nyilatkozatot, mely mindkét felet kötelezi a titoktartásra.